Σύνολο 6

Οροφοδιαμερισμα

Σωκράτους 88, Καλλιθέα (4 Οροφος)

Οροφοδιαμερισμα

Σωκράτους 88, Καλλιθέα (5 Οροφος)

Οροφοδιαμερισμα

Σωκράτους 88, Καλλιθέα (6 Οροφος)

Οροφοδιαμερισμα

Σωκράτους 88, Καλλιθέα (7 Οροφος)

Οροφοδιαμερισμα

Σωκράτους 88, Καλλιθέα (8 Οροφος)