Σύνολο 45

Ρετιρε

Ζακυνθου 10, Άλιμος (4ος -5ος Οροφος)

Μεζονετα

Ζακυνθου 10, Άλιμος (2ος -3ος Οροφος)

Μεζονετα

Ζακυνθου 10, Άλιμος (2ος -3ος Οροφος)

Οικιστικο Κτιριο

Αμερικής 14, Γλυφάδα ( Οροφος)

Μεζονετα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (4-5 Οροφος)

Μεζονετα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (4-5 Οροφος)

Μεζονετα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (0-1 Οροφος)

Μεζονετα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (0-1 Οροφος)

Μεζονετα

Αμερικής 5, Γλυφάδα (5-6 Οροφος)

Μεζονετα

Αμερικής 14, Γλυφάδα (4-5 Οροφος)

Διαμερισμα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (3 Οροφος)

Μεζονετα

Αμερικής 14, Γλυφάδα (4-5 Οροφος)

Διαμερισμα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (3 Οροφος)

Διαμερισμα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (2 Οροφος)

Μεζονετα

Β. Ηπείρου 115, Γλυφάδα (4-5 Οροφος)

Μεζονετα

Β. Ηπείρου 115, Γλυφάδα (4-5 Οροφος)

Μεζονετα

Αμερικής 14, Γλυφάδα (0-1 Οροφος)

Διαμερισμα

Αμερικής 14, Γλυφάδα (3 Οροφος)

Διαμερισμα

Αμερικής 14, Γλυφάδα (2 Οροφος)

Διαμερισμα

Β. Ηπείρου 115, Γλυφάδα (3 Οροφος)

Διαμερισμα

Β. Ηπείρου 115, Γλυφάδα (2 Οροφος)

Μεζονετα

Β. Ηπείρου 115, Γλυφάδα (2-3 Οροφος)

Μεζονετα

Αμερικής 5, Γλυφάδα (3-4 Οροφος)

Μεζονετα

Αμερικής 5, Γλυφάδα (1-2 Οροφος)

Διαμερισμα

Β. Ηπείρου 115, Γλυφάδα (1 Οροφος)