Σύνολο 26

Μεζονετα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (0-1 Οροφος)

Μεζονετα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (0-1 Οροφος)

Διαμερισμα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (2 Οροφος)

Διαμερισμα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (3 Οροφος)

Διαμερισμα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (3 Οροφος)

Μεζονετα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (4-5 Οροφος)

Μεζονετα

Παπανδρέου 149, Γλυφάδα (4-5 Οροφος)

Μεζονετα

Αμερικής 5, Γλυφάδα (1-2 Οροφος)

Μεζονετα

Αμερικής 5, Γλυφάδα (3-4 Οροφος)

Μεζονετα

Αμερικής 5, Γλυφάδα (5-6 Οροφος)

Διαμερισμα

Β. Ηπείρου 115, Γλυφάδα (1 Οροφος)

Διαμερισμα

Β. Ηπείρου 115, Γλυφάδα (3 Οροφος)

Μεζονετα

Β. Ηπείρου 115, Γλυφάδα (2-3 Οροφος)

Μεζονετα

Αμερικής 14, Γλυφάδα (0-1 Οροφος)

Διαμερισμα

Αμερικής 14, Γλυφάδα (2 Οροφος)

Διαμερισμα

Αμερικής 14, Γλυφάδα (3 Οροφος)

Μεζονετα

Αμερικής 14, Γλυφάδα (4-5 Οροφος)

Μεζονετα

Αμερικής 14, Γλυφάδα (4-5 Οροφος)